StU:n yleinen syyskokous.

Pidetään ma. 27.11.2023 klo 17:00 Säänjärven Säpinätuvalla.


Palkitaan vuoden v.2023 urheilija / vuoden jaosto / sekä valmentaja.

Käsitellään sääntöjenmääräiset vuosikokousasiat. 

Syyskokouksessa käsitellään:

  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
  • Vahvistetaan talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
  • Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
  • Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan jäsenet erovuoroisten olevien tilalle.
  • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.
  • Vahvistetaan osastojen ja jaostojen esittämät puheenjohtajat ja jäsenet sekä muut toimihenkilöt.            
  • Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
  • Valitaan edustajat niihin valtakunnallisiin ja alueellisiin yleis- ja lajiliittoihin, jonka jäsenenä seura on tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi em. kokouksiin.
  • Käsitellään johtokunnan esittämät  tai jäsenten 11 § mukaisesti vireille panemat muut asiat.

Joten kaikki TERVETULOA ! Kahvitarjoilu.