Kyläosastot

Havo-Kaihtula

Havo-Kaihtulan talousalue koostuu Havon, Kontusen, Lyytikkälän, Niemen, Laksiaisen, Kylliälän ja Kaihtulan kylistä. Alueen elinvoima perustuu edelleen maatalouteen. Karja- ja viljatilojen lisäksi 250 asukkaan kylässä toimii yrttien kasvatus- ja markkinointiyritys sekä kuljetusyritys.

Kylän voimavarat ovat mukavat ihmiset, jotka toimivat yhdessä talousalueen eteen. Yhdistyksistä tärkeimmät ovat Martat, maatalousnaiset, erämiehet, urheiluseura ja kyläyhdistys.

 

Säänjärvi

Säänjärven talousalueeseen kuuluvat Jurvanen, Nikkilä, Säänjärvi, Viirun, Jukkaran ja Survajan kylät.

Säänjärven kylätie kulkee läpi avaran ja mäkisen peltomaiseman, jossa vaihtelevat metsät, marjapellot ja niityiksi muuttuneet karjahaat. Kylämaisemaa rikastuttavat monet pienet järvet.  Säänjärven lisäksi kylässä on mm. Säynjärvi ja Valkjärvi. Säänjärvi sijaitsee Salpausselän pohjoisreunalla, osittain harjualueella.