StU:n yleinen syyskokous.

Aika: 28.11.2022 klo 18:00
Paikka: Säänjärven Säpinätupa.

Pidetään ma. 28.11.2022 klo 18:00 Säänjärven Säpinätuvalla.

 

Palkitaan vuoden v.2022 urheilija / joukkue ja vuoden jaosto / oasasto sekä valmentaja.

Käsitellään sääntöjenmääräiset vuosikokousasiat. 

Syyskokouksessa käsitellään:

  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
  • Vahvistetaan talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
  • Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
  • Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan jäsenet erovuoroisten olevien tilalle.
  • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.
  • Vahvistetaan osastojen ja jaostojen esittämät puheenjohtajat ja jäsenet sekä muut toimihenkilöt.            
  • Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
  • Valitaan edustajat niihin valtakunnallisiin ja alueellisiin yleis- ja lajiliittoihin, jonka jäsenenä seura on tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi em. kokouksiin.
  • Käsitellään johtokunnan esittämät  tai jäsenten 11 § mukaisesti vireille panemat muut asiat.

Joten kaikki TERVETULOA ! Kahvitarjoilu.